Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu jasomzdravie.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) 
platia pre nákup na webstránke internetového obchodu jasomzdravie.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), 
ktorý prevádzkuje spoločnosť Jasomzdravie s.r.o., so sídlom Czambelova 77/1, 040 01 Košice, 
IČO: 47418915, DIČ: 2023872180, Sme platcami DPH, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. : 33453/V, tel. č. +421 907 931 470,

email: poradenstvo@jasomzdravie.sk (ďalej len „predávajúci“).

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovej stránke v čase objednania tovaru.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi záväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.


 V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, bude naša firma objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať a to nasledovne:

- kupujúcemu bude zaslaná emailom informácia o zmene ceny alebo dodávaného sortimentu spolu so žiadosťou o odsúhlasenie zmien v záväznej objednávke.

- kupujúci má právo zrušiť objednávku pokým by mu zmena ceny ,termínu dodávky alebo sortimentu nevyhovovala.

- v prípade nekompletnosti dodávky má kupujúci právo zrušiť objednávku.

- pokým kupujúci súhlasí s plnením záväznej objednávky aj na viackrát účtuje sa poštovné a balné len raz.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 


3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.


4. BALNÉ A POŠTOVNÉ
 Objednaný tovar vám zašleme poštou ako dobierku s jednotným poštovným už od 2,90 €. Pri objednávke a dodávke poštou nad 70,00 € neplatíte poštovné. Zákazníkom mimo Slovenska na požiadanie obratom zašleme obchodné podmienky.

 

5. DODACIA LEHOTA
a) Bežná dodacia lehota tovarov sú 1-2 prac. dni. 
b) Pokial tovar nie je skladom dodacia lehota môže byť viac ako 15 dní - o predpokladanom dodacom termíne e-mailom informujeme kupujúceho.
c) Predávajúci má právo vybaviť objednávku aj čiastočne. V tomto prípade sa účtuje poštovné a balné iba pri prvom doručení čiastočného vybavenia objednávky.6. VÝMENA TOVARU
V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.


7. VRÁTENIE TOVARU
Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. V tejto lehote je potrebné nás informovať e-mailom alebo písomne. Tovar v originálnom obale môžete poslať poštou na našu adresu doporučene (nie na dobierku). Peniaze poukážeme na Váš účet alebo pošleme poštovou pokážkou do 15 dní.


8. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávnym použitím výrobku
b) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
________________________________________

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov.

Kupujúci si je zároveň vedomý, že Predávajúci pri svojej činnosti využíva,  môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci si je vedomý, že Predávajúci mu vrámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a  odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na web stránke Predávajúceho.

Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť na web stránke Predávajúceho v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Prihlásiť sa k Newsletteru

Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov

Grafický návrh vytvoril a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.